Nota prawna

Właścicielem niniejszej strony internetowej (zwanej dalej: "Stroną"), dostępnej pod domeną www.krakowkancelaria.pl jest Magdalena Gorajek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Gorajek Kancelaria Adwokacka, ul. Ostatnia 1 c, 31-444 Kraków, NIP: 577-190-94-55, Regon 364534165 (zwana dalej: "Kancelarią").

Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zawartość Strony, w szczególności teksty, rozwiązania graficzne i techniczne, zdjęcia, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Powielanie lub wykorzystanie treści oraz materiałów zamieszczonych na Stronie w celach publicznych lub komercyjnych wymaga pisemnej zgody Kancelarii.

Polityka Cookies

Kancelaria informuje, że serwis internetowy prowadzony pod domeną www.krakowkancelaria.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o jego użytkownikach z wyłączeniem informacji zamieszczonych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron niniejszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Kancelarie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Regulamin Porad online

 1. Niniejszy Regulamin Porad online (dalej: Regulamin), określa zasady świadczenia usług pomocy prawnej drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: Klient) za pośrednictwem Internetu przez adw. Magdalenę Gorajek prowadzącą Kancelarię Adwokacką, ul. Ostatnia 1 c, 31-444 Kraków, NIP: 5771909455, Regon: 364534165 (dalej: Kancelaria).
 2. Kancelaria może świadczyć usługi pomocy prawnej także przy pomocy innych prawników, tj. adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich.
 3. Po wypełnieniu przez Klienta formularza porad online lub wysłania wiadomości mailowej, Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego i wycenia usługę. Przed przesłaniem wyceny, Kancelaria zastrzega sobie prawo do zadawania Klientowi dodatkowych pytań w celu właściwego poznania stanu faktycznego sprawy.
 4. Po szczegółowym wyjaśnieniu przez Klienta stanu faktycznego i ewentualnego wysłania do Kancelarii skanu niezbędnych dokumentów, o jakie Klient może być proszony, Kancelaria przedstawia Klientowi nie później niż w ciągu 48 godzin: wycenę usługi zawierającą kwotę brutto, czas wykonania usługi, sposób i termin zapłaty wynagrodzenia (dalej: Oferta).
 5. Klient w ciągu 7 dni może zaakceptować Ofertę, po tym terminie Oferta przestaje obowiązywać.
 6. Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia zgodnego z wyceną na rachunek bankowy Kancelarii oraz akceptacji treści Regulaminu.
 7. Kancelaria niezwłocznie po zawarciu umowy przystępuje do wykonania usługi.
 8. W razie takiej potrzeby, Kancelaria kontaktuje się z Klientem telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, lub za pomocą innych komunikatorów internetowych z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do należytego wykonania usługi. Termin wykonania umowy biegnie od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.
 9. Po zakończeniu świadczenia usługi, Kancelaria kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wybranego przez Klienta narzędzia internetowego, w celu udzielenia porady prawnej. Kancelaria wynik wykonania umowy (m.in. sporządzenie pozwu, środka odwoławczego, umowy) wysyła na adres mailowy podany przez Klienta.
 10. Na życzenie Klienta, Kancelaria może wysłać opracowanie usługi w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany przez Klienta.
 11. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych niepełnych, niedokładnych lub nieprawdziwych, oraz za szkodę spowodowaną opóźnieniem Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji usługi.
 12. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta, o których dowiedziała się w trakcie świadczenia usług.
 13. Na prośbę Klienta, Kancelaria wystawia fakturę VAT, dokumentującą dokonanie zapłaty przez Klienta.
 14. Z uwagi na charakter świadczonych usług Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie