Nasze usługi - Dla klientów indywidualnych

Prawo rodzinne
 

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje: udzielanie porad prawnych, redagowanie pism procesowych, prowadzenie spraw sądowych.

więcej
Prawo spadkowe
 

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności sprawy dotyczące przyjęcia spadku, jego działu. Prowadzimy również spory o zachowek.

więcej
Prawo cywilne
 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prowadzimy sprawy m.in. o naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenie, eksmisje z lokalu, odwołanie darowizny, czy o ujawnienie praw w księdze wieczystej. Dochodzimy praw i obowiązków z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

więcej
Prawo karne
 

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego oraz karnego wykonawczego. Reprezentujemy oskarżonych (obwinionych) oraz pokrzywdzonych.

Pomagamy w sprawach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

więcej
Windykacja
wierzytelności

Kancelaria reprezentuje Klientów od momentu wystąpieniem z wezwaniem do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe, aż do skutecznej egzekucji. Prowadzimy postępowania o wyjawienie majątku dłużnika oraz o jego umieszczenie m.in. w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

więcej
Pomoc prawna dla dłużników

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzenie pism procesowych takich jak: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, skarga na czynności komornika, wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej. Prowadzimy negocjacji z wierzycielami oraz komornikami.

więcej
Prawo
administracyjne

Nasze wsparcie prawne obejmuje sporządzanie m.in. odwołań od decyzji organu I instancji, skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

więcej
Zastępstwo procesowe
i pozaprocesowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentujemy interesy Klienta także przed organami administracji, organami egzekucyjnymi, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

więcej

Prawo gospodarcze / Prawo spółek

Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie