Nasze usługi - Dla klientów biznesowych

Prawo umów
 

Naszym Klientom zapewniamy: sporządzanie oraz analizę wszelkiego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z kontrahentami, a także dochodzimy roszczeń z umów w postępowaniach sądowych.

więcej
Prawo gospodarcze
/ Prawo spółek

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują kompleksowe wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców, a także bieżącą pomoc prawną dla istniejących podmiotów gospodarczych. Zakresem naszych usług objęte są również organizacje pozarządowe.

więcej
Prawo budowlane
 

Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców z branży budowlanej m.in. w sporach związanych z inwestycjami budowlanymi, sporządzamy umowy: o wykonanie prac projektowych, o roboty budowlane, konsorcjum. Zapewniamy pomoc prawną przy inwestycjach realizowanych w oparciu o umowy konstruowane według standardów FIDIC.

więcej
Windykacja
wierzytelności

Kancelaria reprezentuje Klientów od momentu wystąpieniem z wezwaniem do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe, aż do skutecznej egzekucji. Prowadzimy postępowania o wyjawienie majątku dłużnika oraz o jego umieszczenie m.in. w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

więcej
Upadłość
 

Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie problematyki upadłości, od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż do zakończenia postępowania upadłościowego.

więcej
Zastępstwo procesowe
i pozaprocesowe

Zapewniamy zastępstwo przed sądami wszystkich instancji, reprezentujemy interesy Klientów przed organami: administracji, egzekucyjnymi, ścigania. Ustalamy strategię procesową oraz prowadzimy negocjacje z przeciwnikiem procesowym.

więcej

Prawo gospodarcze / Prawo spółek

Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie